Honey Queen’s Garbo

Honey Queens Garbo
(Gill’s Garfield – Honey Queen’s Gilda)
2000 – 2011

Hips B, elbows 0+0, eyes clear

Greta har betytt mycket för mig, både som individ och hund, men också som avelstik. Hon har lämnat många fina, trevliga och friska valpar efter sig.

Och om man har träffat Greta, glömmer man henne inte! När Greta kom som åttaveckorsvalp till mig var hon bara som en liten ulltuss. Jag fick henne som parningsvalp efter Gill’s Garfield som var en hane som jag tyckte så mycket om.

Hon älskade sina promenader, framför allt då hon fick gräva efter sork. Och denna hunger, alltid denna hunger. Den finns fortfarande kvar i generna.