KATTER

2020 har vi fyra katter, brittiska korthår. Vi har haft både bondkatter och helig birma tidigare.